Defter Beyan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine Bir Kapı Aralayacak mı ?

Defter Beyan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine Bir Kapı Aralayacak mı ?

2020 yılının ocak ayı için verilecek olan muhtasar beyanname yerini muhtasar ve prim hizmet beyannamesine bıraktıktan sonra mali müşavirlerin hem muhasebe programlarını hem de mükellef bordro parametrelerini muhtasar ve prim hizmet beyannamesine göre hazırlaması gerekiyor. E-arşiv fatura kesme zorunluluğunun da gelmesi ile birlikte muhasebe programlarını oluşan değişikliklere uyarlayan yazılım firmaları sürekli mükelleflere ve meslek mensuplarına seminerler düzenliyorlar.Günden güne artan yazılım firmalarının sayısı bir bakıma muhasebe programlarının kalitesini de üst seviyelere çıkaracak gibi görünüyor.Gelir İdaresi Başkanlığı yazılım firmalarıyla yoğun görüşmeler yaparak değişikliklerin uygulanmasını daha anlaşılır ve pratik hale getirmek istiyor.

Bilanço Tipi Defter Tutan Mükellefler E-Beyanname Üzerinden Gönderebildiği İçin Aktarımı Kolay Oluyor.

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler muhtasar ve prim hizmet beyannamesini E-Beyanname üzerinden gönderebildiği için muhasebe programlarının muhtasar ve prim hizmet beyannamesini daha hızlı ve pratik hale aktarımı mümkün.Mali müşavirlerin zaman kazanmasını ve bu beyannamenin ilk defa verileceğinden dolayı kontrolünün de sağlıklı bir şekilde yapılabilmesine olanak sağlıyor.Muhtasar beyannameye konu olan vergi türlerinin yanı sıra sigorta bildirgesinde yer alan bilgilerinde muhtasar ve prim hizmet beyannamesine dahil edileceğinden işçi bilgileri, T.C kimlik numaraları, brüt ücret, gelir vergisi gibi bordro parametrelerini tek bir beyannamede toplamak muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin doğruluğu açısından daha geniş kapsamlı bir kontrol gerektiriyor. Günümüzde kullanılan muhasebe programlarının neredeyse tamamı e-beyanname portalına veri göndermeye uyarlı olduğundan dolayı bilanço esanına göre defter tutan mükelleflerin muhtasar ve prim hizmet beyannamesini kolayca gönderebilmeleri beraberinde işletme defteri tutan mükellefler için nasıl bir yol izleneceği sorusunu akıllara getiriyor.

Defter Beyan Sisteminde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi İçin Bir Arayüz Oluşturulacak mı?

Bilindiği üzere işletme defteri tutan mükelleflerin beyanname işlemleri 1 ocak 2019 tarihinden itibaren defter beyan sistemine aktarılarak işletme defterleri için tahakkuk edecek vergilerin defter beyan sisteminde onaylanmasına olanak sağlandı. Defter beyan sisteminde kdv beyannamesi için gelir ve gider fişleri entegrasyon yapılarak kdv beyannamesinin tüm parametrelerini oluşturuyor fakat bu işlem muhtasar beyannamesi için aynı şekilde olmuyor.Muhtasar beyannamesinde kira stopajı için bildirilen ödeme bilgilerinde adres kodu gibi bilgiler defter beyan sisteminde el ile manuel olarak giriliyor.

Defter Beyan Sisteminde Acil Olarakl Xml Formatında Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Aktarım Sağlanmalı

Muhtasar beyannamesinin arka sayfasında yer alan 17103 ve 27103 sayılı kanun teşvikinden yararlanan işçilerin terkin edilecek rakamlarına ait bilgiler el ile manuel olarak giriliyor ve buna ek olarak yeni uygulamaya giren muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde işçilere ait daha fazla veri defter beyan sistemine el ile manuel olarak girilmek zorunda.Bu durum meslek mensupları açısından oldukça zaman alıcı bir işlem olacağından defter beyan sisteminin işletme defteri tutan mükellefler için muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilerini muhasebe programlarından entegrasyon yapılarak tüm verilerin aktarılması için bir arayüz oluşturması gerekmektedir.Beyannamenin bilgilerinin el ile manuel olarak girilmesi hem çok zaman alıcı hemde olası bir hata da düzeltilmesinin de zor ve zaman alıcı olacağından dolayı gelir idaresi başkanlığının bu konuda bir çözüm bulması muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin uygulamaya geçmesinde beyannamelerin doğruluğu ve meslek mensuplarının da zaman tasarrufu açısından oldukça yararlı olacaktır.Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi 2020 yılının şubat ayında verileceğinden aynı ayda geçici vergi beyannamesi ve takip eden ayda yıllık gelir vergisi beyannamesi verileceğinden dolayı oluşacak aşırı yoğunlukta işlemlerin en pratik hale getirilmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

%d blogcu bunu beğendi: