Defter Beyan Sisteminde Bilanço ve İşletme Defteri Değişiklik İşlemleri

Defter Beyan Sistemi Son 1 yıldır basit usule tabi ve işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ve serbest meslek erbabı olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması ve defterlerinin oluşturulması ve saklanması ile birlikte daha sonra bu bilgileri elektronik ortamda mükelleflerin bilgisine sunulmasına olanak sağlıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı kendi veri tabanında yer alan bu bilgileri sadece işletme hesabı esasına göre defter tutan, serbest meslek erbabı ve basit usul mükellefler için saklıyor ve bilanço esasına göre defter tutan mükellefler bu sistemde yer almıyor.

Yeni Yılda Defter Türünde Değişiklik Olması ve İşletme Defterinden Bilançoya Geçiş Yapmak

Yeni hesap döneminde defter tutma hadlerine göre işletme defterinden bilanço usulüne geçecek olan mükelleflerin bu bildirimlerini defter beyan sistemi üzerinden gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu işlemi defter beyan sistemine girerek 3 adımda gerçekleştirmek mümkün.

Defter beyan sistemine giriş yaptıktan sonra ekranın sol kısmında yer alan menüden

  • Sistem Yönetimi
  • Defter İşlemleri
  • Yıl Seçimi (2020)
  • Defter Türünde İşlem Yap
  • Bilançoya Geçiş Yap

Adımlarını uygulayarak defter beyan sistemine yeni yılda kendisi ile çalışmayacağımızı bildirmiş oluyoruz.

Yeni Hesap Döneminde Bilançodan İşletme Defterine Geçiş Yapmak

2019 yılında bilanço esasına göre defter tutan mükellefler yeni hesap döneminde defter tutma hadlerine göre işletme defteri olarak ticari faaliyetini sürdürecekler ise defter beyan sistemine yeni mükellef olunduğunda başvurulduğu gibi https://basvuru.defterbeyan.gov.tr/ adresinden 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra https://portal.defterbeyan.gov.tr/auth/login adresinden sisteme giriş yapılarak defter türleriyle ilgili seçim yapılarak (işletme defteri) karşılama ekranında onay verilmesi gerekmektedir.

%d blogcu bunu beğendi: