E-Arşiv Sistemine Her Mükellef Uyum Sağlayabilecek mi ?

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren mükelleflerin birbirleri arasındaki 5.000.00. TL üzeri düzenleyeceği faturaların e-arşiv olarak düzenlenmesi zorunlu olmakla birlikte bir çok mükellef bu konuya teknolojik bilgi yetersizliği ve bilgisayar donanımı bakımından yetersiz kalıyor. E-arşiv faturanın nereden nasıl ve ne şekilde düzenleneceği hakkında en ufak bir bilgisi olmayan mükellef sayısı ocak ayının sonlarına doğru yaklaşılmasına rağmen yüzlerce diyebiliriz. Halk arasında küçük esnaf diye tabir edilen mükellefler gerek bilgisayar bilgisi gerek teknolojik yeniliklere ilgisizlik bakımından bu konuda meslek mensuplarının uzun bir zaman daha mesai yapmasına neden olacak gibi görünüyor.

Her Mükellefin İş Yerinde Bilgisayarı Yok.

Her mükellefin iş yerinde bilgisayarı olmaması yazıcısı olmaması ve hatta günümüzde mail adresi olmayan mükelleflerin dahi olmaması bir gerçek ve bu gerçek göz ardı edilerek mükelleflere bu durumun anlatılması meslek mensuplarınca aşırı şekilde yorucu olmaktadır.Mali Müşavirlerin de kendi ofislerinden kendi bilgisayarlarından mükellef adına bu faturaları e-arşiv sisteminden düzenlememeleri gerekmektedir ve bu konuda bir çok meslek mensubu birbirlerini sürekli bir şekilde uyarmaktadır. İlerleyen zamanlarda olabilecek vergi incelemelerinde veya e-arşiv faturasının dava konusu olması durumunda faturaların düzenlenmiş olduğu IP numarası faturayı düzenleyen kişinin kimliğini ve konumunu belirginleştiriyor.Bu sebeple hiç bir meslek mensubunun mükellefi adına ofisindeki kendi internetine bağlı kendi bilgisayarından e-arşiv faturası düzenlememesinde kesinlikle büyük yarar var.

Milyonluk Liralık Faturalar Havada Uçuşuyor.

Ocak ayının ilk 15 gününe kadar bir süre de düzenlenen e-arşiv faturalarında yapılan hatalar çok yüksek rakamlı faturaları beraberinde getiriyor. Hatalı olarak Milyon liralık rakamlarda düzenlenen faturalar mükelleflerin bu konuda yetersiz bilgiye sahip olduğunun bir göstergesi. Özel entegratör ile anlaşarak bir yazılım firması üzerinden faturalarını düzenleyen mükellefler bir bakıma daha rahat fakat genellikle yüksek adette fatura düzenleyen mükellefler özel entegratörleri tercih ediyor.Ay içerisinde iki üç fatura düzenleyen mükellefler e-arşiv portalından fatura düzenlemeyi tercih ediyor. Bunun sebebi de özel entegratörlere iki üç fatura için yazılım bedeli ödemek istememesi olarak göze çarpıyor.

E-Arşiv Portalında Mükellefe Gelen E-Arşiv Faturalarının Görünmemesi Ayrı Bir Sorun.

E-arşiv portalında mükellefin düzenlediği faturaları pdf ve xml formatında aktarım yapmak mümkün fakat mükellef adına düzenlenen faturalar e-arşiv portalında görünmüyor.Özel entegratörle anlaşan mükellefler kullanmış oldukları yazılım üzerinden kendilerine düzenlenen faturaları görebiliyorlar.Günümüzde hala e-posta adresi kullanmayan mükelleflerin çok olması sebebiyle e-arşiv faturaların mükellefler arasında ulaştırılmasında aşırı aksaklıklar yaşanabilir.

 

 

%d blogcu bunu beğendi: